????? ??????: ??????? » ????? ??? ????? ????? ??????, ??? 2008 » Slideshow קלאסיקה בודהיסטית בישראל
 
ביקורם של גשה מייקל רואץ', לאמה קריסטי מקנאלי בארץ ישראל

View Large Image  Previous Image  Stop Slideshow  Start Slideshow   Next Image